Hat üzerindeki diğer kısıtlardan bağımsız düşünürsek tek fazlı Avrupa tipi güç prizlerinin genelde maksimum akım çıkışı 16 amperdir. $S = I * U$ görünür güç formülü ile $16 * 220 = 3520 VA$ güç hesaplarız. Yükün kapasitif ve endüktif etkisi yok ise aktif gücü de $3520 Watt$ kabul edebiliriz.

8 ay, 3 hafta önce yazdı
8 ay, 3 hafta önce düzenledi