Basıncın bir yönü var mıdır?


Aerodinamik dersinde öğretmen bildiğim anlamda klasik fizikte yönü olmayan bir büyüklük olan basınç hakkında şöyle bir ifadede bulundu:

Basınç her zaman yüzeye diktir.

Bu ifade doğru mudur? Basıncın tanımı nedir?


1 Cevap

Basıncın yönü olmamakla birlikte basınç kuvveti, basıncın uygulandığı yüzeye dik olduğundan basınç genelde bir ok şeklinde gösterilir. Aslında burada yönü olan, basınç tarafından meydana getirilen kuvvettir. Bir yüzey var olduğu takdirde (ki olmaması durumunda basınçtan söz edilemez) ona dik basınç kuvvetleri de olacaktır. Bu durumda kısaca, yanlış olduğu gerçeği göz ardı edilerek, "Basınç yüzeye diktir." ifadesi kullanılır.

9 ay, 2 hafta önce yazdı