Bilinç bir ilüzyon mudur?


Profesör John Searle bilincin varolduğunu ve makineleri/hayvanları insanlardan ayıran şeyin bu olduğunu iddia eder. Bu konuda ünlü Çin Odası deneyini kullanır. Aşağıda da Vedat Çelebi'den Searle'ün fikirleri üzerine bir derleme bulunmaktadır.

Searle’e göre, bilinç, fiziksel dünyada yer alan gerçek doğal bir görüngüdür. Ancak Searle’e göre, bilinci diğer biyolojik görüngülerden, hatta doğal dünyadaki diğer görüngülerden farklı kılan; öznellik, niteliksellik, birlik ve yönelimsellik gibi özellikleridir. ... Searle, bilincin ontolojik varlığının, onu ortaya çıkaran fiziksel yapıya hiçbir zaman indirgenemeyeceğini ve ona bakılarak açıklanamayacağını savunur. Bu yüzden, bilinci tamamen beynin alt düzey etkinliklerine indirgemek ya da sadece onu oluşturan öğelerin etkileşimleriyle açıklamak yanlış olacaktır.

Bilinç nedir? Var mıdır, yok mudur? Bilinç sadece bir ilüzyon mudur?


Cevap Yok

Bu soruya henüz bir cevap verilmedi.