Toplum var mıdır?Cevap Yok

Bu soruya henüz bir cevap verilmedi.