Yüzyıllardır insanlık inandığı şeyi adlandırma ve belli bir sisteme oturtma isteği içerisinde: müslüman, ateist, deist... Bu neden kaynaklanıyor?1 Cevap

Bu soruya cevap vermek için her inanışı kendi içerisinde incelemek gerekir. Ben bunu yapmak yerine dinleri biraz daha genelleyerek inceleyeceğim. Bu da özel durumları göz ardı edeceğim anlamına geliyor.

Bir Veya Çok Tanrılı Dinler

Bu dinler inançlarının tanrı tarafından gönderildiğine inanır. Bu sebeple bir sebebe oturtmak isteyip istememeleri sorusu anlamsızdır. Çünkü tanrılar var ise onların isteklerini yapmak. Yaratılan için mantıklı olan seçenektir. Bunu yapmak için ise yaratanın ne istediğini anlamak gerekir.

Tanrıyı Reddeden Dinler

İnsanlık bilmediği şeyden korkar. Tanrının olmaması da evrenin nasıl meydana geldiği sorusunu pekiştirir. Bu sorunun cevabına ulaşmaya çalışmakta bir sisteme oturtma ile mümkündür. Bu sistematikler ise bilinmeyenleri çözmeyi sağlar.

Agnostisizm

Her insan Tanrıyı reddetmek veya inanmak zorunda da değildir. Neyin doğru olup neyin yanlış olacağını bilememekte bazen bir çözümdür.

10 ay, 3 hafta önce yazdı
Kendine özgü yazılımcı